КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №43 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В Теремок до логопеда

Становлення мовленнєвої

особистості дитини

 

Опановувати рідну мову дитина починає в сім`ї. Тож аби процес формування мовленнєвих здібностей відбувався правильно та сприяв становленню мовленнєвої особистості дитини, дотримуйтеся таких правил:
Уникайте використання запитань-зауважень дисциплінарного характеру («Хто тобі дозволив це брати?», «Чому ти не слухаєшся», «Куди ти поліз», «Ти що робиш?» тощо).
Розвивайте загальну та дрібну моторику дитини, що безпосередньо впливає на розвиток мовлення.
 Не порівнюйте мовленнєві досягнення окремої дитини з досягненнями її однолітків.
Визнавати право кожної дитини на індивідуальне мовленнєве зростання – темп, терміни оволодіння мовленням (якісні та кількісні показники).
Супроводжуйте мовленням усі контакти з дитиною: гра, гра-забава, ігрова вправа, гра-заняття, спільна діяльність тощо.
Забезпечуйте спілкування з дитиною відповідно до орфоепічних норм української мови.
Остерігайтеся уподібнення до дитячого мовлення, шаблонності в побудові висловлювання.
Заохочуйте активне мовлення дитини – не поспішайте миттєво виконати її бажання, реагуючи лише на плач, крик, невербальні прояви. Знаючи можливості активного мовлення дитини, короткими запитаннями спонукайте її до звукового чи словесного означення прохання.
Базуючись на досвіді дитини, періодично намагайтеся зацікавити її і вивести на рівень інтересу, спонукаючи до запитань, порівнянь, аналогій, узагальнень, ототожнення, встановлення взаємозв’язків між предметами, об’єктами, явищами.
Не активізуйте мовлення дитини, якщо вона відчуває дискомфорт, та не ігноруйте її інтерес до певного предмета або явища, адже дитина має право на час, тривалість і силу прояву свого інтересу.
Пам’ятайте, що мовленнєвий простір, насичений зразками мовленнєвої культури, є основним джерелом становлення мовленнєвої особистості в ранньому дитинстві. Мовлення дитини формується через наслідування, тому попіклуйтеся про створення для неї сприятливого розвивального мовленнєвого середовища, основним і незамінним суб’єктом якого є дорослий – партнер у спілкуванні та спільній діяльності.

 

 

 

 

 

   У дошкільному навчальному закладі № 43 комбінованого типу функціонує 3 спеціалізовані групи:

·        2 групи для дітей з мовленнєвими порушеннями

·        1 група для дітей з порушеннями психологічного розвитку.

Працюють спеціалісти:

Ломакіна Олена Василівна – вчитель логопед

Зоріна Руслана Василівна – вчитель – логопед

Бак Маргарита Володимирівна – вчитель - дефектолог


Що необхідно знати про логопедичні групи в дошкільному закладі

·        Логопедичні групи при ДНЗ створюються органами державного управління освітою.

·        В логопедичні групи зараховуються діти 4 – 5 річного віку, які мають різні відхилення мовленнєвого та психофізичного розвитку, виявлені логопедом, вихователем, або лікарем дитячої поліклініки.

·        Обстеження дітей для зарахування їх в логопедичні групи проводиться такими спеціалістами: педіатром, отоларингологом, неврологом, психіатром, офтальмологом, хірургом (в разі потреби), логопедом, дефектологом,  психологом.

·         Медичні висновки подаються на розгляд обласної психолого-медико-педагогічної комісії  для вивчення даних, яка направляє дітей в корекційні групи відповідно до висновку.

Висновок ПМПК – це той основний документ, на підставі якого дитина направляється в навчальний заклад системи освіти чи заклад соціального захисту.
 

Коли слід звертатись до логопеда:

·        Якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років або словник налічує не більше 10 слів;

·        Коли дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки;

·        Коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається)

·        Якщо дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.

 

   

Вікові особливості розвитку мовлення дошкільників

     Мовленнєву компетенцію потрібно формувати в дітей вже з раннього віку. Задля цього потрібно лише дібрати адекватні методи і прийоми розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови. Зміст і прийоми роботи з дітьми значно залежать від їхніх вікових особливостей.

     Так, для розвитку мовлення дітей 3-го року життя важливо використовувати різні режимно-побутові процеси, під час яких дорослий, спілкуючись з малюком, має:

- вправляти їх в називанні предметів, їхніх якостей, дій - кулька котиться, паперовий пароплав;

- учити дитину супроводжувати свої дії мовленням - "Вдягаю сорочку", "Мию руки";

- формувати в дитини здатність звертатися до дорослих і однолітків із проханням чи пропозиціями - "Дай, будь ласка, ведмежа", "Давай гратися машинками".

     Мовленнєві завдання у роботі з дітьми 4-го року життя значно ускладнюються.Тому в процесі ігор, спостережень, бесід слід не лише збагачувати й активізувати словниковий запас дитини, а й учити правильно узгоджувати слова в реченні.Поряд з цим слід працювати над формуванням звукової культури мовлення, вправляти дитину у правильній звуковимові.

     На 5-му році життя основну увагу  необхідно приділяти  розвитку діалогічного й монологічного мовлення, формуванню навичок культури мовлення.

     Дітей 6-го року життя слід навчати граматично правильного, чіткого, виразного мовлення. Дорослі мають звертати особливу увагу на помилки в мовленні дитини під час повсякденного спілкування. Для вироблення правильного темпу мовлення, закріплення вміння керувати силою голосу вивчають з дітьми скоромовки, чистомовки, лічилки тощо.

     Варто всіляко заохочувати мовленнєві успіхи дитини, адже це надає їй упевненості в своїх силах, активізує комунікативну діяльність, а отже, створює сприятливі умови для успішної підготовки до шкільного навчання.

Форми взаємодії з батьками

1.     Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах знайомлять батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2.     Індивідуальні консультації. В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3.     Оформлення тематичних папок "Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4.     Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5.     "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

 

Успіхів вам і здоров’я вашим дітям.

 

 

ПРАЦЮЄМО РАЗОМ

 

Індивідуальне заняття

 

 

 

Тема: «Допоможи Мишеняті дістатися додому»


Мета: автоматизація звуку [ш] ізольовано, в складах, словах, словосполученнях і реченнях.
 

Завдання:
1. Вправляти у правильній вимові звуку [ш] ізольовано, в складах, словах, словосполученнях і реченнях.
2. Закріплювати вміння визначати місце звуку [ш] в словах.
3. Вправляти в узгодженні іменників з прикметниками «великий», «велика».
4. Закріплювати вживання прийменників у мовленні.
5. Продовжувати розвивати міміку; координацію дихання, голосу та артикуляції; інтонаційну виразність.
6. Продовжувати розвивати увагу, загальну і дрібну моторику.
 

Обладнання:
• іграшки: мишеня і миша; кермо.
• предметні картинки:
а) шуба, шапка, мішок, машина, очерет, ківш;
б) звукова смужка.
в) сюжетна картинка.
 

План заняття:
1. Організаційний момент.
2. Артикуляційна гімнастика, проголошення ізольованого звуку.
3. Вимовляння звуку в складах із зміною висоти голосу.
4. Вимовляння звуку в словах, визначення місця звуку.
5. Фізхвилинка.
6. Вимовляння звуку в словосполученнях.
7. Вимовляння звуку в реченнях.
8. Підсумок заняття.

Хід заняття:
1. Організаційний момент.
- Даня, подивися, до нас в гості прийшло  маленьке Мишеня! (логопед дістає іграшку мишеняти). Він загубив  свою маму. І ніяк не може її знайти. Він дуже сумний. Покажи, яке сумне Мишеня? (показує). Допоможемо йому знайти Маму - Мишу? (Так). Мишеня зраділо. Покажи, який він став веселий (показує).
 

 

2. Основна частина.
Логопед:

а) - Ми вирушимо на машині. Заводимо мотор (вібрація губами). Попереду тунель. В'їжджаємо на машині в тунель («Кільце») і їдемо по рівній дорозі («Лопатка»), об'їхали яму («Чашка»), під'їхали до гори («Парус»). Повіяв теплий вітерець («Фокус»). Раптом лопнула шина: [ш - ш - ш - ш - ш], інша: [ш - ш - ш - ш - ш]. Що робити? Підемо пішки.
- В дорогу ми з собою візьмемо наш улюблений звук ...[ш].


Дитина впізнає звук [ш] беззвучною артикуляції і вимовляє його.
- Будемо промовляти звук ...[ш] чітко, правильно.
 

б) - Йшли - йшли - йшли, (крокуємо пальчиками по столу)
йшли - йшли - йшли... і Мишеня вирішив покликати маму. Він маленький і кличе її тоненьким голоском (пальцями зобразити мордочку мишеняти; при проголошенні кожного складу «мишеня відкриває рот»):
аш - уш - уш,
шо - шо - ша,
ушу - аша - ушу,
шву - шви - шва.
 

в) - Ніхто не озивається. Пішли далі.
-Йшли - йшли - йшли, (крокуємо пальчиками по столу)
йшли - йшли - йшли... Річка тече, а мосту немає, тільки «дошки» лежать. Назви, що намальовано на дощечках. Який ти почув звук в усіх словах? (звук ...[ш])
- А тепер з дощок ми побудуємо міст. Міст буде міцний, якщо дощечки розкласти правильно: зліва поклади ті, в назві яких звук [ш] на початку слова, в середину - де звук у середині слова, а праворуч - в назві яких звук [ш] у кінці слова (шуба, шапка, кішка, мішок, очерет, ківш).
 

г) - Втомилися дошки розкладати. Давай трохи відпочинемо.
Виконання рухів з мовним супроводом.
Руки вгору піднімаємо,
А потім їх опускаємо.
А зараз їх розведемо
І до себе скоріше притиснемо.
А тепер швидше, швидше
Плескай в долоні  веселіше.
 

- А тепер пограємо в гру «Як живеш?».

(Логопед запитує , а дитина показуй потрібні рухи).
Як живеш? - Ось так!
Як йдеш? - Ось так.
Як біжиш? - Ось так.
Вночі спиш? - Ось так.
Як погрожуєш? - Ось так.
Як пустуєш? - Ось так.

д) - Щоб Мишеня перейшло через міст, треба правильно назвати картинку зі словом «великий» або «велика». Якщо ти скажеш правильно, то Мишеня встає на дощечку, а якщо ні - то залишається на місці. (Шуба велика; шапка велика; мішок великий...)
 

е) - Перейшли через міст. А ось і мама - Миша зустрічає Мишеня. Радіє (показує) і запрошує нас в кімнатку. Ой, який тут безлад! Хоче Мишеня речі знайти, але не знає, де вони знаходяться. Допоможеш Мишеняті? (Допоможу).
- Запитай Мишеня, що йому треба знайти? (Мишеня, що тобі знайти?)
- Машину.
- Скажи, де стоїть машина? (Машина стоїть під шафою)
За аналогією: Жаба сидить на подушці.
Книжка стоїть на шафі.
Ведмедик сидить у шафі.
Шапка знаходиться під шубою.
- Молодець, Данилко! Всі речі знайшов!
 

 

3. Підсумок.
- Кому ти допоміг? (Я допоміг Мишеняті).
- Який звук ти правильно називав? (Звук [ш])
- Давай попрощаємося з Мишеням і Мишею. (До побачення, Мишеня. До побачення, Миша)

 

      

 

 

 

Логопедичний тренінг за участю дітей логопедичної групи першого року навчання і батьків - "Цікаво та чарівно граємо - гарно розмовляємо"

 

                                                                                                                            Учитель-логопед: Ломакіна О.В.

Мета:

Підготувати батьків до навчання дітей в логопедичній групі.

 

Завдання:

ознайомлення батьків з прийомами роботи з розвитку моторної сфери дітей: артикуляційної, дрібної, загальної;

розширення та активізація словника дітей,

розвиток співпраці між батьками і дитиною;

розвиток уміння дружно працювати в колективі;

навчання емоційній підтримці своєї дитини.

 

Обладнання та матеріали:

Рахункові довгі і звичайні палички, яскравий паперовий ковпачок, роздруківка варіантів ігор та вправ «Пальчикові чудеса», олівці в потрібній кількості, кольорові прищіпки, силуети предметів з відсутніми деталями (сонечко, рибка, квітка, будиночок), аркуш ватману з намальованим жовтим сонцем без промінчиків, кольоровий папір, ножиці, клей.

 

 Хід тренінгу:

- Шановні батьки, ми раді бачити Вас на логопедичному тренінгу! Дякуємо, що приділили свій час для занять з нами. На батьківських зборах Ви були ознайомлені з особливостями, змістом, формами логопедичної роботи. Знаєте про роль сім'ї у подоланні мовних порушень у дітей, про взаємозв'язок ступеня розвитку моторної сфери дитини і рівнем його мовного розвитку. Вже навчилися виконувати і показувати своєму малюкові прості артикуляційні вправи для підготовки мовного апарату до правильної звуковимови. Сьогодні ми Вас познайомимо з пальчиковими та іншими іграми й вправами, які активізують мовну діяльність, розвивають пам'ять і мислення, пробуджують творчу уяву і увагу. А грати ми будемо разом з дітьми!

(Під музику заходять діти і стають в коло.)

- Шановні батьки, виходьте, ставайте поруч зі своїми дітьми.

 

Гра - знайомство «Передай ковпачок»

Мета: формування почуття єдності, згуртованості, розвиток моторики рук.

- Давйте познайомимося, але не просто так, а по-особливому. Для цього нам потрібні будуть "чарівні" палички. Візьміть по одній паличці. Подивіться на мою паличку надітий яскравий ковпачок. Я називаю своє ім'я і передаю ковпачок сусідові справа. Сусід знімає ковпачок своєю "чарівноїю" паличкою (руками не допомагаємо), говорить своє ім'я і передає ковпачок також сусідові справа і т. д. Починаємо! (Під музику діти і батьки передають ковпачок один одному.)

- Ковпачок повернувся до мене і ми стали трохи ближче один одному.

- Давайте дізнаємося, в які ж ігри можна пограти з пальчиками. Для цього займіть місця за столами. (Діти і батьки сідають за столи.)

 

 

«Ігри з пальчиками»

Мета: розвиток дрібної моторики рук, активізація діяльності мовних центрів кори головного мозку, координація мовлення, рухів і мовного дихання, розвиток логічного мислення, уваги, уяви і творчості.

 

Гра «Чарівні пальчики»

- Давайте розігріємо наші пальчики. Всі слова і рухи повторюйте разом зі мною. Читає логопед. Виконують діти і батьки

 

Пальці - дружна сім'я, ось так                     Ритмічно стискати і розтискати кулачки.

Один без одного їм не можна ніяк.

Ось великий, це середній,                               По черзі масажувати названі пальці

Безіменний і останній                                             правої і лівої руки.

Наш мізинчик - Малишок!

Ой! Вказівний забули!

Щоб пальці дружно жили,                                 Кожен палець на обох руках по черзі

Будемо їх всі збирати,                                               з'єднуємо з великим пальцем.

Рухи різні добирати

Ми роги кози покажемо                                     Виконуємо рухи по тексту.

І як коза ми навіть скажемо: «М-е-е».

І про зайку не забудемо:

Вушками водити будемо!

Аби чітко говорити,                                           Кожен палець на обох руках по черзі

Треба з пальцями дружити!                                     з'єднуємо з великим пальцем.

 

Гра «Чарівне піаніно»

- Наступна вправа для кінчиків пальців.

Тримаємо кисті рук над столом і по черзі злегка ударяємо кожним пальцем об стіл, ніби граємо гами на піаніно.

 

Ніжки разом, рівно спину.

Ми сидимо за піаніно.

Ми розучуємо гаму.

Ніжки разом, спинку прямо.

 

Гра «Чарівні олівці»

- Для розвитку дрібної моторики ми можемо використовувати будь-які предмети. Наприклад, ручку або олівець.

Затиснути верхній кінець олівця вертикально між долонею і основою великого пальця. Утримувати олівець в цьому положенні. Перехопити ручку знизу іншою рукою. Продовжувати перехоплення олівця по черзі обома руками вгору, вниз. Рухи долонь нагадують обережний спуск і підйом по драбинці.

 

Гра «Чарівні кольорові прищіпки»

- Також для розвитку наших пальчиків добре підійдуть ігри з предметами, які завжди знайдуться у вашому будинку, наприклад, з прищіпками. Перед вами лежать предмети з відсутніми елементами. Наприклад, сонечко без промінчиків, будиночок без труби. Замініть відсутню деталь прищіпками.

 

- Дуже корисно для розвитку наших пальчиків штрихування, шнурування, трафарети, різні дрібні предмети (рахункові палички гудзики, намистини, чисті насіння овочів і фруктів ...), з якими можна придумати безліч цікавих ігрових занять. Ознайомитися з варіантами таких ігор та вправ Ви зможете в добірці "Пальчикові чудеса".

 

- Ось і прийшла пора трохи відпочити. Вставайте всі в коло.

 

Гра «Чарівний віршик»

Мета: розвиток загальної моторики, координація мовлення і рухів.

- Любі батьки, ваші діти знають чарівний вірш - воно допомагає бути здоровими. Зараз ми його вам не тільки прочитаємо, а ще й покажемо! Дивіться і запам'ятовуйте!

(Діти напам'ять читають вірш і виконують відповідні рухи по тексту.)

- Тепер повторимо ще раз разом з батьками.

 "Щоб ніколи не хворіти" ИЗ «КВіТКИ ЗДОРОВ'Я»

 

«Словесні ігри»

Мета: розширення словника дітей паралельно з розвитком уявлень про навколишню дійсність; активізація словника, вдосконалення процесів пошуку слова, переводу слова з пасивного в активний словник; формування позавательной діяльності (мислення, сприйняття, уявлень, пам'яті, уваги та ін.), вміння відповідати повним реченням на поставлене запитання.

 

- Для того,щоб гарно розмовляти, треба не тільки навчити язик вимовляти всі звуки, але потрібно знати багато різних слів, вміти поєднувати їх у речення і не тільки.

 

Гра "Чарівні слова"

- Я буду називати слова, а ви у відповідь назвіть перше слово, яке прийде в голову. Батьки можуть допомагати! (Слова називаються по одному.)

Слова:

стіл, дерево, метелик, колір;

йде, співати, сміються, каже;

жовтий, хороший, веселий, добрий;

два, швидко, вгорі, скоро.

 

Гра «Швидкі та чарівні відповіді»

- Зараз у дитячому садку, а потім у школі вашим дітям задаватимуть різні завдання і питання. Давайте потренуємося не губитися і навчимося швидко відповідати на задані питання. Дитина повинна відповісти на моє запитання до того, як дорахую до трьох. Якщо дитина не встигає придумати відповідь, батьки повинні йому допомогти.

Запитання:

Скільки зірок на небі? Навіщо собаці 4 лапи? Де живуть жаби? Чому в бублику є дірки? Чому трава зелена? Чому морозиво солодке і холодне? Де живе бегемот? Про що думає кішка? Навіщо суп солять? Що роблять у школі? Навіщо метелику крила? Чому риби не літають? Що ведмідь взимку робить? Навіщо білці шишка? Чому сніг білий? Що смачніше всього на світі?

 

 

- Я запрошую всіх знову сісти за столи і продовжити нашу гру.

 

Спільна аплікація «Чарівне сонечко».

Мета: відчуття єдності між дітьми і батьками, прищеплення навички спільної діяльності, розвиток дрібної моторики рук.

- Вам сподобалися наші ігри? У всіх гарний настрій? Давайте збережемо його надовго. Подивіться, у мене намальовано сонечко. Тільки у нього не вистачає промінчиків. А промінчики нашому сонечку ми зробимо з наших долоньок. Кожен дорослий нехай обведе олівцем долоню дитини на кольоровому папері, а ваш малюк нехай зробить те ж саме з долонею мами. Підпишіть свої долоньки, виріжте і приклейте до сонечка.

- Включаємо музику, починаємо роботу!

- Це різнобарвне сонечко завжди висвітлюватиме і зігрівати нашу групу. І ні які примхи природи нам не страшні, адже в кожному промінці є частинка вашої доброї душі.

 

Вправа «Чарівна похвала»

- Дякую всім! Ви найкращі, добрі і дружні! Похваліть один одного!

Діти скажіть своїм батькам лагідні слова. А батьки у відповідь похваліть свою дитину як мінімум трьома ніжними словами без використання імені дитини

 

Прощання

- Ну, ось і закінчилося наше перше спільне заняття! У ці ігри ви можете грати вдома з усією родиною! Через гру можна краще зрозуміти дитину, допомогти їй подолати наявні проблеми в моторній сфері, у мовленнєвому розвитку. А найголовніше - Ви з дитиною станете ближче один одному.

- Ми чекаємо вас на наступному занятті

 

 

                      

 

Формування повітряного струменя

в процесі подолання порушень звуковимови

 

Щоб дитина почала говорити, вона повинна освоїти особливий вид дихання: мовне дихання.

Під цим терміном розуміється здатність людини в процесі висловлювання своєчасно проводити досить глибокий вдих і раціонально витрачати повітря при видиху.

Мовне дихання - основа звуковимови, джерело утворення звуків, голосу. Воно забезпечує нормальне голосоутворення, допомагає вірно дотримуватися паузи, зберігати плавність  мови, міняти гучність, використовувати мовну мелодику.

Розвиток мовного дихання у дитини починається вже у віці 6 місяців йде підготовка дихальної системи до реалізації голосових реакцій, і завершується до 10 років.

Формування мовного дихання припускає, в тому числі, і вироблення повітряного струменя. Вироблення повітряного струменя вважається одним з необхідних і значущих умов постановки звуків. Робота по вихованню повітряного струменя починається на підготовчому етапі формування правильного звуковимови, поряд з розвитком фонематичного слуху і артикуляційної моторики.

Відомо, що звуки вимовляються в фазі видиху.

Проголошення більшості звуків пізнього онтогенезу вимагає спрямованої повітряного струменя.

Напрями логопедичної роботи на підготовчому етапі формування звуковимови.

1. Формування фонематичного слуху;

2. Формування мовного дихання;

3. Формування артикуляційної моторики.

 

 

Три основних напрямки повітряного струменя:

 

1) повітряний струмінь спрямований прямо по центру язика. Це характерно для виголошення більшості звуків; губно-губних (В, В, Ф, Ф, задньоязичних (К, К. Г, Г. Х, Х, передньоязичних (Т, Т, Д, Д, свистячих (С, С, З, З, Ц)

 

2) повітряний струмінь спрямований по центру язика вгору. Це характерно для виголошення шиплячих (Ш, Ж, Щ, Ч) звуків і вібранта (Р, Р).

 

3) повітряний струмінь спрямований побічних краях язика. Це характерно для виголошення смично-прохідних (Л, Л) звуків.

 

У відповідності з перерахованими напрямками проходження повітряного струменя в порожнині рота в логопедичної роботі використовуються наступні вправи:

 

Гра «Сніжинки»

Вихователь дає дитині шматочок вати. «Це сніжинка. Подивіться, як вона літає ». Кладе ватку на долоню і здуває її з руки. Інструкція: «Посміхнись. Покажи зуби. Відчини рот. Витягни губи трубочкою. Спробуй так само подути на сніжинку »Дитиназдуває ватку-«сніжинку»з руки. Ігрова вправа повторюється кілька разів.

Гра «Чий кульбаба раніше полетить?»

Проводиться на повітрі, під час прогулянки (травень-червень). Коли діти гуляють на галявинці, педагог пропонує їм зірвати по від цвілими кульбабі і по черзі подути на квітку. Інструкція: Посміхнися. Покажи зуби. Відчини рот. Витягни губи трубочкою. Подуй на кульбабу так, щоб злетіли всі пушинки.

Гра «Вітерець»

Невеликий тонкий листок паперу зеленого кольору (5 * 10 см) розрізають на 12-15 вузькихсмужок. Смужки прив'язують ниткою до олівця. «Нехай це буде дерево з листочками. Коли вітер дме, то листочки колихаються ось так ... » Дують на листочки. Інструкція: Посміхнися. Покажи зуби. Відкрий рот. Витягни губи трубочкою. Подуй на листочки »

Покласти широкий передній край язика на нижню губу і як вимовляючи довго звук Ф, здути ватку на протилежний край столу. Інструкція: Посміхнися. Покажи зуби. Відкрий рот. Поклади широкий язик на нижню губу. Здуй ватку зі столу ».

Гра «Забийм'яч у ворота»

Для гри використовуємо поролоновий або ватяний м'ячик діаметром 2-3 см. Футбольні ворота можна зробити з дроту або позначити 2 кубиками. М'ячик кладуть перед футбольними воротами і дмуть на нього. Інструкція: Посміхнися, Покажи зуби. Відкрий рот. Витягни губи трубочкою. Подуй на м'яч. Забий гол у ворота ».

Гра «Пузир»

Діти стоять тісним колом, нахиливши голови вниз, імітуючи НЕ надутий міхур. Потім повільно піднімаючи голову і відходячи назад, вони розтягують коло, промовляючи «роздувається, міхур, роздувається великий, залишайся так і не лопайся »Утворюється велике коло, За сигналом педагога« повітря виходить »або« міхур лопнув »діти йдуть до центру кола, вимовляючи звук Ф і наслідуючи вихід повітря. Під час гри потрібно стежити, щоб діти розтягували коло поступово. Після сигналу «лопнув» стежити, щоб діти не бігли, а йшли («повітря повільно виходить в маленьку дірочку»).

Вироблення повітряного струменя може проводитися до артикуляційної гімнастики або одночасно з артикуляційної гімнастикою. Оскільки у формуванні повітряного струменя активну участь беруть щоки, губи, язик.

 

 

Артикуляційні вправи, що виконуються на видиху:

 

• «Індичата». На видиху вимовляється «Бл-бл-бл».

 

• «Покарати неслухняний язичок». На видиху вимовляється «пя-пя-пя».

 

• «Кулемет» На видиху вимовляється «Т-т-т».

 

• «Моторчик». На видиху вимовляється «Р-р-р».

 

• «Жук» На видиху вимовляється «Ж-ж-ж».

 

 В системі логопедичної роботи по вихованню повітряного струменя можна виділити основні напрямки:

 

1. Дуття при зімкнутих губах.

2. Дуття крізь губи, витягнуті трубочкою.

3. Дуття крізь розтягнуті в усмішці губи.

4 .Дуття на язик.

 

Дуття при зімкнутих губах. Для зміцнення м'язів щік підготовчими можуть вважатися наступні вправи:

 

·        «Надути дві кульки» Надувати щоки і утримувати в них повітря.

·        «Перекочування куль» Щоки надуваються по черзі.

·        «Худишка». Втягувати щоки при зімкнутих губах і при відкритому роті.

·        «Дуття крізь губи, витягнуті трубочкою». Напруга кругового м'яза рота.

·        Дуття на вітрильник, серветку, лист, флюгер і т. п.

·        Дути на олівець, щолежить на столі так, щоб той покотився (на шестигранні)

·        Задування свічки.

·        Надування повітряних куль, гумових іграшок.

·        Пускання мильних бульбашок.

 

• Дуття з використанням свистків. Гудків, трубочок, губної гармошки.

• Гонки по воді паперових корабликів, целулоїдних іграшок, наприклад, поддуваніе «рибок». Дітям пропонують по черзі дути на легкі іграшки,що знаходяться в тазу з водою.

• Можна натягнути горизонтально нитки і до вертикально висячим на ній ниткам прив'язати легких паперових пташок, метеликів, бабок.

• Дуття - катання по жёлобку легких дерев'яних або целулоїдних кульок.

 

Дуття крізь розтягнуті в усмішці губи.

 

 «Пропелер» Утворити вузьку щілину між розтягнутими в легкій усмішці зближеними губами. Кути рота притиснуті до зубів. Струмінь повітря, спрямовану в цю щілину, дитина розсікає рухами вказівного пальця з боку в бік. Якщо щілина утворена правильно і струмінь досить сильний, звук від рассекаемого пальцем повітря добре чутний.

Утворити вузьку щілину між розтягнутими в легкій усмішці зближеними губами. Дитині пропонують покласти між губами широкий кінчик язика. Подути на кінчик язика.

Короткочасність вправ (від 30 секунд до 1, 5 хвилин). Гіпервентиляція легень веде до рясного постачання кори головного мозку киснем, внаслідок чого може виникнути запаморочення.

Дозування кількості та темпу вправ. Інтенсивне дуття проводитися не більше 5 разів за 1 прийом, протягом декількох секунд.

Не можнанадуватищоки.

Видихуваний повітря не затримувати. Можна притримувати щоки руками для використання тактильного контролю.

На початкових етапах можна використовувати дзеркало для залучення зорового контролю.

Контроль за видихуваної струменемповітря, здійснюється за допомогою ватки, піднесеної до рота дитини: якщо вправа виконується правильно. Ватка буде відхилятися.

 

Вправи можуть виконуватися підрахунок.