КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №43 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт керівника 2022 - 2023 н.р.

 

Звіт керівника

Комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) комбінованого типу№43

Дніпровської міської ради

за 2022-2023 н.р.

 

Організація освітньої діяльності у формі дистанційного навчання

 

Упродовж навчального року в  закладі дошкільної освіти зареєстровано 205 вихованців, охоплено освітою 135 вихованців, за межами міста знаходяться 48 дітей.

      Функціонувало 11 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів, побажань батьків. Для зарахування дітей до спеціалізованих груп додатково подавався висновок Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2» Дніпровської міської ради про комплексну  психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини, де вказано підставу для відвідування цих груп.

    Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується комплексною освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт», програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Одночасно використовуються варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

    В умовах воєнного стану першочерговою задачею нашого закладу стало забезпечення необхідною освітньою підтримкою родин вихованців, тому в закладі було запроваджено дистанційну форму навчання.

      Забезпечуючи необхідні умови якісної дистанційної освіти, педагоги дотримувалися ключових завдань:

 • систематично організовували освітній процес з дітьми раннього та дошкільного віку, використовуючи освітні платформи;
 • враховували особливості дітей дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі (тривалість заняття з використанням електронних, технічних засобів навчання з дотриманням санітарних правил та норм,  згідно розкладу організованої життєдіяльності дітей);
 • здійснювали підготовку навчальних та розвивальних відеоматеріалів, презентацій для занять за темами;
 • створювали дидактичні ігри, розробляли творчі завдання, виготовляли поробки, малюнки у вигляді презентацій чи фотографій;
 • використовували відео – заняття , навчальні мультфільми («Легендарні обереги», «Різдвяні традиції» та ін. );
 • проводили зйомки відео - занять  (123 відео - роликів);
 • налагоджували зворотній зв'язок з батьками вихованців.

Для того щоб зробити кожен день цікавим, пізнавальним для дітей, збагатити

їхній життєвий досвід позитивними емоціями та власними відкриттями, освітню діяльність педагоги організували за принципом тематичних тижнів.

Наприкінці такого тижня проводили підсумковий день: виставка малюнків, складання та розповідання казок. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі використовували асинхронне навчання, педагоги записували відео заняття і передавали його батькам для самостійного опрацювання дітьми.

На сьогодні визначено  кількість синхронних/ асинхронних занять. Активізовано синхронний режим навчання, складено графік проведення онлайн – занять відповідно до вимог Санітарного регламенту.

Звіти про виконану роботу педагогічних працівників надаються адміністрації -  щотижня. Щоп’ятниці вихователем – методистом надаються індивідуальні консультації педагогам закладу з питань підготовки до занять. Матеріали занять систематизуються кожним педагогом окремо та зберігаються в методичному кабінеті в електронному варіанті.

Адміністрацією закладу  розроблено механізм контролю :

 • картки контролю    за здійсненням освітнього процесу педагогами закладу;
 • методична картка аналізу системи роботи педагогів.

     Працівники закладу брали активну участь у мистецькій толоці «АРТ – наступ» та у Всеукраїнському дистанційному мистецькому конкурсі: «Оберегова лялька - мотанка», «Янголятко  Перемоги» і зайняли призові місця.

    В закладі організовано психолого -  педагогічу підтримку та супровід усіх учасників освітнього процесу.

  Практичний психолог провела тренінги з педагогами закладу:

 • «Формування стресостійкості, як важливий аспект самореалізації особистості» (травень).
 • «Психологічна допомога дітям та дорослим в кризових ситуаціях» (листопад).

 

     Оновлено й поповнено публікації психолого – педагогічного та методичного спрямування щодо організації освітнього процесу в дистанційному форматі на сайті ЗДО, надані:

 • Інтернет – посилання, перелік Інтернет – джерел на сторінки з розвиваючими завданнями ( «50 завдань для дошкільників», «Картотека рухливих ігор»), аудіо казками («Котик та півник», «Коза дереза»), мультфільмами за мотивами народних казок («Збірка казок українською мовою») тощо.
 • методичний прайс - лист «Організація освітньої діяльності закладу дошкільної освіти в 2022 – 2023 навчальному році»,
 • сітка емоційно – пізнавальної діяльності,
 • блоково - тематичне планування освітньої діяльності,
 • рекомендації практичного психолога щодо збереження психічного здоров’я, психологічної безпеки учасників освітнього процесу тощо.

 

Організація роботи з кадрами

 

У закладі дошкільної освіти, щороку, згідно графіка курсової перепідготовки, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів.    

У 2021 - 2022 навчальному році чергову атестацію пройшов  1 педагогічний працівник та 2 педагоги підвищили кваліфікацію в КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

    Всі педагоги підвищили фахову майстерність під   час   проведення  освітньої     толоки «#Дошкілля_Educatson_weeks#».  

Під час дистанційної форми роботи педагоги підвищували власний фаховий рівень. Брали участь у роботі вебінарів на порталі «Всеосвіта», проводили аналіз Інтернет – ресурсів та складали власну електронну «Педагогічну скарбничку», опрацьовували новинки фахового періодичного друку та методичної літератури.

Для підвищення професійної майстерності та організації освітнього процесу в дистанційній формі в месенджерах Viber, Telegram, електронній платформі ZOOM були застосовані такі форми роботи:

1. Засідання педагогічної ради:

 • «Упровадження основ соціальної і економічної освіти дошкільників» (лютий 2022);
 • «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» (травень 2022);
 • «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» (серпень 2022);
 • «Психолого  - педагогічна підтримка дітей та батьків вихованців» .               .

2. Педагогічні години:

 • «Методичні акценти в організації освітнього процесу в новому навчальному році в дистанційній формі»;
 • «Гра – стратегія – сучасний ефективний засіб інтелектуального й емоційного розвитку дітей»;
 • «Розвиток мовлення: розв’язуємо актуальні проблеми».
 • «Українські народні ігри великий потенціал для розвитку дошкільників».

 3. Відео – конференція:

 • «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» (квітень).

4. Круглий стіл:

 •   «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні». Лист МОН № 15735 – 22  від 30.05.2022  (червень).
 •  «Дистанційне навчання дошкільників: виклики, рішення, досвід» (листопад).

5. Консультації:

 • «Рекомендації для педагогів щодо дистанційної роботи».
 • «Як говорити з дітьми про війну».

 

 • «Вплив сімї на психологічну безпеку дитини».
 • «Роль батьків в організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання».
 • «Чого не можна робити в соцмережі».
 • «Як зробити електронне «Портфоліо».
 • «Мало любити життя, треба з ним ще добре поводитися».
 • «Народні ігри для оздоровлення дитини».

Згідно річного плану організовано роботу розмовного клубу «Українською, будь ласка», метою якого є:

- організація навчання працівників закладу, які потребують удосконалення навичок спілкування українською мовою;

- створення електронної  бази навчальних матеріалів для використання в роботі педагогічними працівниками.

Проводились адміністративні наради при директору з актуальних питань:

 •  «Організаційна робота під час воєнного стану».
 •  «Обговорення стану й перспектив розвитку окремих аспектів освітнього процесу та управління ними».
 •  «Координація діяльності адміністрації, структурних підрозділів, громадськості».
 • «Розгляд питань щодо безпеки всіх учасників освітнього процесу».

Для створення безпечної життєдіяльності учасників освітнього процесу проводились:

     Загальні збори з працівниками закладу:

 • «Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО».
 • «Обговорення з працівниками законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (закон України  «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022  № 2136-ІХ, від 01.07.2022 №2352-ІХ)».
 • Про стратегічну діяльність у новому 2022 – 2023 навчальному році.

     Були вжиті заходи з посилення безпеки, а саме:

 • опрацювання додаткових інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану;
 • тренінг з працівниками відповідно до алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, або іншої надзвичайної ситуації.

     Пройшли курси на спеціальній онлайн - платформі EORE з питань мінної небезпеки та отримали сертифікати.

     У закладі було проведено навчання та перевірку знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

     Колектив приймає активну участь у  волонтерському  русі: плели сітки, працівники в’яжуть шкарпетки, килимки, виготовляють окопні свічки, донатять кошти на потреби ЗСУ, надавали допомогу госпіталю та внутрішньо переміщеним особам.

 Практичний психолог отримала подяку в день Волонтера «За систематичну волонтерську допомогу, моральну та матеріальну підтримку воїнів добровольців».

      В колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів, фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дітей в умовах воєнного стану.

 Організація роботи з батьківською громадськістю.

Задля забезпечення ефективної комунікації та зворотного зв’язку з батьками вихованців педагоги обрали оптимальні для виконання кожного конкретного завдання канали комунікації: месенджери Viber, Telegram, електронні платформи Google Classroom,  ZOOM (Протокол педагогічної ради №1 від 30.08.2022р.).

Було проведено опитування батьків через Google – форми щодо організації дистанційної роботи з дітьми (обговорені питання, які саме умови мають створити батьки, щоб дитина могла навчатися вдома, загальний алгоритм дій під час дистанційного навчання, форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх у зручному форматі). Забезпечили батьків послідовними інструкціями, презентаціями відповідно до тем у формі навчальних та розвивальних занять.

     Активно сприяли залученню дітей, які перебувають  за межами міста до освітнього процесу в дистанційному форматі. Здійснювали систематичний моніторинг стану здоров’я (фізичного, психологічного) дітей дошкільного віку, впродовж дня співпрацювали із батьками дітей або законними представниками дитини та організовували зворотній зв'язок.

     До розміщених відео – занять для опрацювання батьками з дітьми в асинхронному режимі, батьки викладають фото дитячих робіт (малюнки, творчі роботи), що забезпечує зворотній зв'язок між педагогом – батьками і дітьми. Педагоги коментують роботи дітей, заохочують та мотивують до наступної діяльності.

     Наявність у дитячому садку сторінки  в соціальній мережі Facebook надає батькам можливість оперативного отримання інформації про діяльність садка, отримувати консультації,  інформацію про заходи, події ,що відбуваються. Сприяли формуванню у дітей навичок безпечної поведінки, використовуючи рекомендовані онлайн матеріали та відео.

     Зусилля педагогів були спрямовані на створення спільного з батьками інформаційного банку (різноманітних розвивальних, інформаційних, художніх матеріалів з різних тем). І в таких ситуаціях організації взаємодії з дітьми та батьками найповніше проявилися професійні якості педагога. Це велика робота і вона потребувала значних ресурсів.

Працівники закладу брали активну участь у організації сімейного свята «Від Різдва до Різдва», проводили майстер – клас «Лялька – мотанка – оберіг Янгол перемоги». У закладі було проведено майстер – клас для педагогів по створенню «Ляльки – мотанки Янгол перемоги» вироблені сувеніри передали у благодійний фонд «Вільні крила».