КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №43 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт керівника за 2020-2021 н.р.

Звіт керівника

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №43 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

за 2020-2021 н.р.

 

 

1.Загальна характеристика

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, згідно «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –

                 громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

                 державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

                 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

                 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Комунальний  заклад освіти “Дошкільний  навчальний заклад  ( ясла – садок)   № 43 комбінованого типу” Дніпровської міської ради  “Теремок”, знаходиться за адресою: 49124 м. Дніпро, ж/м  “Північний”  вул.  Семафорна, 15,  E-mail: [email protected].

Заснований у 1984 році відомством Придніпровської залізниці, з січня 2017 року підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується комплексною освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт». Одночасно використовуються варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітній процес у закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

         У закладі визначена українська мова виховання та навчання дітей.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 17.30, працює 1 група з    12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00.

У закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяє успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо - виховного плану закладу у 2020-2021 навчальному році. 

Упродовж навчального року дошкільною освітою у «Теремку» було охоплено 234 дитини, функціонувало 11 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами,  з урахуванням запитів батьків. Спеціалізовані групи комплектуються згідно висновків Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2» Дніпровської міської ради.

 

Вікова група

Кількість груп

 

Режим роботи

Перша молодша

1

10,5 годин

Друга молодша

2

10,5 годин

Середня

2

10,5 годин

Старша, із них:

6

10,5 годин

спеціалізовані групи:

для дітей з вадами мовлення

з порушенням психологічного розвитку,

2

10,5 годин

1

12 годин

група короткотривалого перебування дітей

1

3 години

 

2. Аналіз педагогічного складу

Колектив закладу скалається з 49  працівників: з них -28 педагогів, 20 - обслуговуючого персоналу та 1 медичний працівник.

Педагогічний процес у КЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач закладу, вихователь – методист, практичний психолог, 3 вчителя – логопеда, 2 музичних керівника, інструктор з фізкультури, 2 керівника гуртка, 17 вихователів.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 «спеціаліст» - 2 педагоги;

«спеціаліст другої категорії» - 3;

«спеціаліст першої категорії» - 1,

 «спеціаліст вищої категорії» - 4 педагогів.

З них мають педагогічне звання:

«вихователь-методист» - 8 педагогів;

«вчитель - методист » - 2 педагоги;

          «практичний психолог-методист» - 1 педагог;

          «старший вихователь» - 1 педагог.

         Слід відмітити, що адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання членів педагогічного колективу.

Щороку, згідно графіка курсової перепідготовки, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів. У 2020 - 2021 навчальному році чергову атестацію пройшли 9 педагогічних працівників та 10 педагогів підвищили кваліфікацію в КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

В педагогічному колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів та фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників.

       Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

3. Управлінська діяльність

Управлінські рішення та дії завідувача закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань, організацію умов роботи колективу та життєдіяльності дітей в режимі карантинних обмежень.

З метою визначення рівня та вдосконалення осітньо - виховного процесу в ЗДО за різними напрямками   були охоплені контролем усі суттєві питання.

Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою їх якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи закладу.

У процесі формування іміджу закладу дошкільної освіти особливу увагу звертали на:

1. Розширення, модернізацію, спеціалізацію змісту освітніх послуг, підвищення якості освіти. Зокрема цьому сприяли упровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій, організація гурткової роботи та ін.

2. Удосконалення матеріально - технічного оснащення та науково- методичного забезпечення. Привабливий сучасний вигляд території та приміщень, широкий вибір розвивального обладнання, наявність яскравої зовнішньої атрибутики (символіки) безпосередньо впливають на підвищення іміджу закладу.

3. Оптимізацію роботи з кадрами та батьками вихованців. Це передбачало розвиток педагогічної, соціальної, комунікативної компетентності співробітників, підвищення рівня їхньої організаційної культури, покращення психологічного клімату в колективі, підвищення мотивації праці педагогів, надання своєчасної психологічної допомоги учасникам освітнього процесу (вихованцям та їхнім батькам, працівникам закладу), налагодження конструктивних взаємин між персоналом, керівництвом і батьками.

4. Розроблення оптимальної медіастратегії. Обов’язковим є висвітлення позитивних результатів діяльності дитсадка, творчих здобутків педагогів через ін- тернет-ресурси, презентації на конкурсах.

Створення позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти - це складний безперервний процес, результат якого - постійний професійний розвиток педагогів і максимальне задоволення потреб громадськості

 

4. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Завдання річного плану реалізувались у щоденній роботі зі здобувачами освіти, педагогами та колективом батьків.

Ми прагнемо виховати покоління здатне будувати нове, стійке суспільство, спрямоване на збереження, примноження ресурсів, орієнтоване на творення, а  не на руйнування. Саме тому педагогічний колектив нашого закладу, приєднавшись до реалізації міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії», уже другий рік впроваджує інтегрований навчальний курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

         Впровадження цього курсу передбачало організацію роботи з усіма учасниками освітнього процесу. Так, під час роботи над проектом,  вихователі Покотило Г.М, Пахольська К.С, Малютова О.В. разом з вихованцями об’єдналися у спілку «Еко друзі», яка пропагує захист природи серед своїх однолітків, батьків та громадськості. Цікаво пройшла тематична інсценівка.

Сьогодення сучасної дошкільної освіти багатоманітне та цікаве. Є можливості обирати різні технології, розробляти власні інновації, підвищувати професійний рівень, користуючись досвідом колег і  новітніми досягненнями науки.

         Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка стало одним із пріоритетних завдань. Вдалим рішенням, що дало можливість оптимально використовувати обмежене приміщення дитячого садка, стала організація осередків діяльності дітей: ігровий, математичний, книжковий та інші. Це дало вихователям можливість безперешкодно спостерігати за тим, що відбувається в групі, а також щоб забезпечити кожній дитині можливість бути повновладним господарем свого персонального простору.  Педагоги закладу активно впроваджують сучасну освітню технологію «Стіни, стеля та підлога, які говорять».

         Так у січні 2021 року музичні керівники Мухіна О.Б. та Крилова Р.А. презентували нестандартне обладнання  «Інтерактивна музична дошка», «Музична демотека», яке використовують в роботі з дітьми.

В роботі з дітьми спеціалізованих груп використовували інноваційні методи:

- метод пісочної казкотерапії, який  дозволив стабілізувати психо – емоційний стан дітей, розвивати дрібну моторику, соціально зорієнтувати їх та надати вміння примінити «пісочний» досвід у реальному житті;

- заняття з логоритміки, роботу з палочками Кюїзенера та інше.

Цікаво пройшов відкритий перегляд  заняття вихователя Михайлової Т.Г. «Подорож до осіннього лісу» з  використанням театру тантамарески.

Робота Команди психолого – педагогічного супроводу в 2020-2021 навчальному році забезпечувала  визначення напрямів психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ та забезпечення надання цих послуг.

На засіданнях Команди  обговорювали: особливості розвитку кожної дитини, узгодженість дій між учасниками освітнього процесу, чітко сформульовані перспективні цілі та короткострокові завдання , які надавали можливість визначати успіхи дітей у кожній сфері розвитку, побачити конкретний результат та ефективно планувати подальшу роботу.

Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно – пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної  пізнавальної діяльності.

Особливий акцент у минулому навчальному році було зроблено на активізацію взаємозв’язку  з батьківською громадою засобами Інтернету.

Аналіз роботи по даному питанню засвідчує, що сучасність вимагає від педагогів ще більш активного використання Інтернет спілкування на сайті дошкільного закладу, пошук нових ефективних форм роботи з родинами вихованців.

 

 

5. Методична робота

 

Забезпечення якості та результативності щоденної освітньої праці конкретного педагога і колективу закладу дошкільної освіти загалом залежить від грамотно побудованого управління закладом та методичного супроводу.

Завдання методичної служби закладу полягає в тому, щоб побачити ініціативи педагогів та допомогти їм розвинутися, знайти механізм реалізації їхнього потенціалу, надати конкретну своєчасну практичну допомогу, зокрема забезпечити простір для здобуття необхідних знань засобами різних ресурсів.

Щоб ефективно ознайомлювати педагогів з освітніми інноваційними розробками у  закладі було впроваджено таку форму обміну досвідом роботи, як PlatforM – методична платформа. Форми роботи в межах платформи передбачали рух методичної інформації – обмін досвідом роботи педагогів у декількох напрямках. Цей рух забезпечував організацію роботи в освітніх локаціях: «Інноваційні технології в закладі дошкільної освіти – сучасний погляд на навчання дітей»; «Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку» та «Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка».

Практика свідчить, що PlatforM – дійсно ефективна форма методичної роботи з педагогами, яка дала змогу поглибити професійні знання педагогів нашого закладу і значно підвищити їхню фахову майстерність.

Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи: відкритий мікрофон, займи позицію, школа думок, тренінги, майстер – класи.

Накопиченим досвідом освітньої роботи педагоги ділилися з колективом під час серії майстер – класів:

- «Флораріум – пейзаж в мініатюрі» вихователь Покотило Г.М.;

- «Дидактичний фартушок» вихователь Наумова Т.Г.;

Використання можливостей Інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. 

Нові Інтернет – технології надали можливість вивести на новий рівень комунікацію з батьками, а також організувати ділове спілкування батьків та вихователів, фахівців, керівника закладу. Майданчиками для такого спілкування стали різні інтернет - платформи та соціальні мережі, що дали змогу:

 • оперативно реагувати на запити й потреби родин;
 • надавати постійну педагогічну, психологічну підтримку батькам;
 • залучати батьків до освітнього процесу та життя закладу;
 • осучаснити освітній процес.

         Педагоги активно використовували соціальну мережу Viber для спілкування з батьками та швидкого зворотного зв’язку, обміну інформацією в групах, передачі батьками фото та відео життя їхніх дітей, а також вільного спілкування між собою.

         Адміністрація створила групу закладу в соціальній мережі Facebook. Сьогодні в цій групі зареєстровані учасники  міста та області – 139. Батьки, які переймаються проблемами дошкільного виховання складають 75% від кількості учасників групи.

Через сторінку в соцмережі Facebook ми мали змогу індивідуально спілкуватися з батьками, оперативно повідомляти важливу інформацію, а також поширювати досвід роботи наших педагогів, та вивчати перспективний педагогічний досвід інших закладів дошкільної освіти.

Педагоги упродовж року брали участь у вебінарах на порталах «Всеосвіта», Logoped – master, тренінговий  центр «Сертифіковані українські технології освіти»,

«На урок» та ін., отримали сертифікати. Завідувач закладу приймала участь у онлайн вебінарах комунальної установи «Центр професійного розвитку « Освітня траєкторія»  Дніпровської міської ради.

Успішно здійснювалась робота на сайті закладу http://samaradnz43.klasna.com/, де містяться відомості про історію закладу, педагогічний колектив, матеріально - технічний стан, різноманітні заходи, новини тощо.

Окрім цього, сайт ЗДО був джерелом інформації навчального, розвивального виховного й методичного змісту.

 

6. Якість реалізації освітніх програм

 

Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування, спостережень дошкільнят, свідчить про те що більшість дітей належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально - моральна, емоційно - ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Вихователям рекомендовано більше уваги  приділяти розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

Створення розвивального середовища, що сприяє задоволенню різноманітних інтересів та потреб вихованців, дало педагогам можливість прокласти індивідуальний маршрут особистісного розвитку кожного малюка. Однією з форм підтримки пізнавальних інтересів та здібностей, розвитку дитячої обдарованості у вільний час від занять стала  гурткова робота.

   Навчання дітей англійської мови в гуртку “Альфабет” стало важливою складовою в формуванні елементарної англомовної комунікативної компетенції за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом, сприяло соціалізації дитини, формуванню її особистісної культури через ознайомлення з мовою та культурою іншого народу.

Старші дошкільники, які відвідували заняття хореографічного гуртка «Грація», набували систему танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішного їх застосування як у музичній діяльності так і в фізкультурній, у повсякденному особистому житті.

Актуальність напрямів гурткової роботи, рівень її організації є показником розвитку  закладу дошкільної освіти, важливою складовою формування його іміджу на ринку освітніх послуг.

 

 

 

7. Робота з наступності зі школою та батьками

Належне  місце в  роботі закладу дошкільної освіти  займає співпраця з НВК №70, яка здійснювалась згідно плану роботи на принципах наступності між дошкільною  і початковою освітою.

Головною метою роботи колективу закладу є виховання дитини здатної продовжувати навчання упродовж усього життя, досягати успіху. Вивчення готовності дітей до  шкільного життя надзвичайно важлива. Моніторинг стану психологічної готовності до навчання в школі дітей випускних груп, показав, що у дітей високий, достатній та середній рівень знань, розвинені психічні процеси, сформовані навички навчальної діяльності. Обстежено    64      дитини,  з них 5 -    дітям з особливими освітніми потребами рекомендовано продовжувати індивідуальні заняття з логопедом та практичним психологом щодо формування навчальної мотивації, навичок ефективного спілкування та групової взаємодії, розвитку мовлення, слухової пам’яті, довільної уваги, логічного мислення. Педагогам і батькам були надані рекомендації по роботі з дітьми.

В закладі здійснювала роботу група короткотривалого перебування дітей, основним завданням якої було забезпечення системного підходу до соціальної адаптації дітей п’ятирічного віку та шестирічок, а також фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток перед початком шкільного життя. З огляду на обмежений термін перебування дітей у відповідній групі, навчання дошкільників здійснювалось у процесі спеціально організованих занять, які насичувались іграми і вправами розвивального, дидактичного характеру та різною змістовою спрямованістю: логіко-математичною, мовленнєвою, українознавчою, природознавчою, художньо-естетичною, руховою тощо.

     Спільні зусилля педагогі закладу дошкільної освіти, вчителів початкових класів та батьків сприяють легкій адаптації дитини до нових соціальних умов при її переході з дитсадка до школи.

     Але все ж таки робота наступності потребує ще тіснішої співпраці між педагогами ЗДО та НВК з батьками особливо в період реформи Нової української школи.

 

8. Медичне обслуговування. Фізкультуро - оздоровча робота

         Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо – виховний процес упродовж року мав фізкультурно – оздоровчу спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі   технології.

У процесі розвитку рухової активності дітей застосовувалась інноваційна технологія М.М. Єфіменка. Її використання дозволило вихователям розробляти комплекси вправ за відповідною темою у формі гри.

Моніторинг рівня рухового розвитку дітей показав , що більшість  дітей  фізично готові до навчання в школі та мають високий рівень фізичного розвитку. За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей . Проте, на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти , які мають низький рівень фізичної підготовленості, також є діти ослаблені , які мають 2-3 групи здоров’я, які за станом здоров’я не можуть показати високі результати (нормативи) .

Медичне обслуговування дітей закладу упродовж року здійснювалось медичним працівником, який входить до штату закладу. Сестра медична старша здійснювала профілактичні заходи, в тому числі, проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання , загартовуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби  COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARSCoY-2» у закладі затверджені протиепідемічні заходи на період карантину, які суворо дотримуються. У закладі достатньо в наявності мийних та дезінфікуючих засобів.

Найголовніше в оздоровчій роботі – це постійний моніторинг стану здоров’я  дітей. Сьогодні можна зробити такі висновки: найбільший відсоток захворюваності по ЗДО спостерігається в групі раннього віку та в молодших групах. Пояснюється це тим, що діти цього віку адаптуються до дитячого закладу. Найменший відсоток захворюваності спостерігається в логопедичних групах, групах старшого дошкільного віку.

      Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

     Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

 

9. Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

З 05.03.2018р. послуги по харчуванню дітей надає Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5»  на умовах аутсорсингу згідно договору.

У закладі визначений триразовий режим харчування, який відповідає режиму кожної вікової групи. Умови для організації харчування задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, системою доочищення питної води, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно-гігієнічного режиму.

 Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримувались меню, технології  приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування дітей в групах.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців.

У закладі надається дієтичне харчування дітям згідно медичних показань.

У 2021 році встановлена обов’язкова плата за харчування дітей з денним перебуванням для батьків або осіб, які їх замінюють, на рівні 41% від вартості харчування дитини на день:для дітей групи раннього віку – 17,07 грн, та дошкільних груп – 25,91 грн.

Пільгові умови оплати харчування дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

У 2020 – 2021 навчальному році були забезпечені:

- безкоштовним харчуванням діти пільгових категорій:

 • діти, які мають статус потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС – 4;
 • діти з малозабезпечених сімей - 1;
 • діти, які відвідують логопедичні групи - 36;
 • діти батьки, яких є учасниками АТО – 7;
 • діти із числа внутрішньо переміщених осіб – 6;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 1.

- 50% від сплати за харчування:

 • діти з багатодітних сімей - 3.
 •  

10Система роботи щодо соціального захисту дитини.

 

Комунальний заклад дошкільної освіти є державним закладом, в якому сурово дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у державних документах:

Конституція України, Конвенція  ООН про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено соціальний паспорт ЗДО. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім’ям надавались консультації фахівцями закладу.

 

11. Система роботи щодо попередження травматизму.

 

          Діяльність адміністрації була спрямована:

- на виховання в учасників освітньо – виховного процесу закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації ;

- формування навиків безпечної поведінки у нестандартних ситуаціях; - формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп проводились (онлайн) тематичні консультації з батьками, робота з дітьми щодо формування навичок безпечної життєдіяльності. У методичному кабінеті закладу є достатня кількість дидактичного матеріалу, добірки художньої тематичної літератури. Належна робота проводилась під час занять з використанням різноманітних форм і методів.

На адміністративних нарадах при завідувачі постійно розглядалися питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу, не залишається поза увагою питання безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

 

12. Результати роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази.

 

 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Фінансові асигнування на 2020/2021 рік були заплановані лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

У звітному періоді за бюджетні кошти були придбані: господарчі товари, мийні та дезінфікуючі засоби, медикаменти. В кожній групі встановлені підставки настінні для ручних дезінфікуючих дозаторів.

        Упродовж року згідно договорів здійснювались роботи: по обслуговуванню системи доочищення питної води.  Згідно графіка надавались послуги на виконання заходів по підготовці закладу до опалювального періоду: промивка опалювальної системи та підготовки закладу до нового навчального року. КП «БІО» було проведено чергове діагностування та перезарядка вогнегасників, діагностика пожежних кранів, рукавів, встановлені протипожежні двері в електрощитовій.

         Були проведені лабораторно – інструментальні дослідження води питної, метеорологічних факторів, освітленості робочого місця, повітря, санітарно – мікробіологічних випробувань піску.

       На території закладу оновлено систему освітлення.

       Замінено вікна на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами – 12 шт.

Упродовж 2020-2021 навчального року та під час підготовки до нового навчального року при активній допомозі батьків та працівників закладу були виконані роботи по покращенню матеріально - технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

Виконані ремонтні роботи:

- косметичний ремонт коридору закладу;

- косметичний ремонт  туалетної кімнати в групі № 4;

- косметичний ремонт веранд груп № 1, 8  та тіньових навісів груп № 4,6;

- виготовлено та встановлено вуличне ігрове обладнання, пісочниця на майданчиках  груп  № 2, 6, 5 ;

Придбано:

комплекти постільної білизни в групі № 3 – 52 комплекти;

- подушки в групи № 1 – 25 шт, № 9 – 29 шт, № 10 – 27 шт;

- рушник махровий дитячий  в групи № 5 – 60 шт, № 6 – 60 шт;

- придбано килим в групу № 8;

- штори (атлас) у музичну залу;

- посуд в групи № 2,5;

- водонагрівач в групу № 8;

- бактерицидний випромінювач в групу № 10;

- жалюзі на вікна в групу № 6;

- інформаційний куточок в групу № 10;

- господарчі та канцелярські товари, мийні та дезінфікуючі засоби. Поповнено господарський інвентар двірників.

 Оплата за послуги Інтернету, сайту.

- господарчі та канцелярські товари, мийні та дезінфікуючі засоби. Поповнено господарський інвентар двірників.

Звіти про використання добровільних батьківських внесків знаходяться в інформаційних куточках закладу, груп та на сайті закладу в графі «Фінансова діяльність».

Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів в централізованій бухгалтерії та поставлені на баланс дитячого садка.

На сьогодні заклад має низку нерозв’язаних проблем:  ремонт пральні, ремонт тіньових навісів груп № 3, 4, 6, 7, 10, частковий ремонт ігрових майданчиків та подальше їх укомплектування новими більш сучасними ігровими модулями, а  також частковий ремонт цоколю та вимощення навколо будівлі закладу, паркану; потребують ремонту санвузли в групах № 2, 6, 8, 10, 11. Всі ці питання внесені в заявку до бюджету ремонтних робіт по закладу дошкільної освіти на 2022 навчальний рік.

В період підготовки оздоровчої компанії «Літо-2021» на групових майданчиках частково пофарбовано та відремонтовано ігрове обладнання. Багато уваги приділялось оформленню ландшафту території закладу: висаджені квіти, кущі. 

Підводячи підсумки роботи за рік, хочу висловити подяку педагогічному колективу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, підтримку та розуміння проблем дитячого закладу.

 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення високої перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітньо–виховного процесу.